Dydaktyka

Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu oferuje - zgodnie z jego nazwą - zajęcia dydaktyczne o zróżnicowanej tematyce, prowadzone w różnych formach. Są to zwłaszcza:

- ćwiczenia i wykłady z historii literatury XX i XXI wieku

- ćwiczenia z poetyki i teorii literatury

- konwersatoria fakultatywne poświęcone m.in. współczesnej literaturze polskiej, pisarstwu kobiet, studiom o przekładzie literackim, wybranym zagadnieniom teoretycznym i historycznoliterackim

- zajęcia w ramach specjalizacji przekładowej

- zajęcia w języku angielskim w ramach oferty AMU-PIE 

- seminaria licencjackie i magisterskie proponowane przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych i zbieżne z ich zainteresowaniami naukowymi.

 

Kursy prowadzone przez nas w danym roku akademickim (wraz z sylabusami) można znaleźć w Katalogu przemiotów USOS oraz w odpowiednich zakładkach na stronie Instytutu Filologii Polskiej: https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta 

 

Zapraszamy! 

Fakultety    Seminaria

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.