Kronika

 Wydarzenia w roku 2020


wrzesień

Wrzesień to w naszym Zakładzie czas obron doktorskich. W ostatnich dniach odbyły się publiczne obrony pracy mgr Weroniki Szwebs (Tłumaczenie dyskursów teoretycznych w humanistyce polskiej przełomu XX i XXI wieku, promotorka – prof. Ewa Kraskowska), mgr. Borysa Szumańskiego (Dyskurs o przekładzie w świetle teorii psychoanalitycznych, promotorka – prof. Ewa Kraskowska), mgr Zuzanny Kozłowskiej (Poetyki  synestezji. Intersensualne  lektury  polskiej  poezji nowoczesnej, promotorka – prof. Joanna Wójcik). Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy!

Borys Szumański obrona doktoratu


 Zuzanna Kozłowska obrona doktoratu

 

Weronika Szwebs obrona doktoratu 

 

14 września odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Krzysztofa Witczaka, poświęconej prozie Krystyny Kofty. Pisarka była honorowym gościem spotkania. Gratulujemy nowemu doktorowi i czekamy na zapowiedzianą książkę Krystyny Kofty. 

Krzysztof Witczak obrona 

 

czerwiec – lipiec

U schyłku roku akademickiego 2019/2020 w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu przeżywaliśmy doniosłe wydarzenia: 

- Prezydent RP na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów nadał tytuł profesora prof. dr hab. Joannie Wójcik,

- prof. dr hab. Joanna Wójcik została Prorektorką ds. studenckich i kształcenia w zespole kierowanym przez Rektor Bogumiłę Kaniewską, 

- w czerwcu odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Cieliczko (po raz pierwszy w historii Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej obronę przeprowadzono zdalnie),

- mgr Aleksandra Wieczorkiewicz, doktorantka pozostająca pod opieką dr hab. prof. UAM Ewy Rajewskiej, otrzymała Stypendium im. dr. Jana Kulczyka,

- mgr Agata Chwirot otrzymała Stypendium Joanny DeMone w ramach International Visiting Graduate Student Study Abroad na staż naukowy na University of Toronto w konkursie ogłoszonym przez polonistykę (Polish Language and Literature Program) na Wydziale Języków i Literatur Słowańskich wspomnianego Uniwersytetu,

- lic. Iga Skrzypczak otrzymała Stypendium im. dr Jana Kulczyka oraz została laureatką Diamentowego Grantu, który będzie realizowany pod opieką naukową dr hab. prof. UAM Agnieszki Kwiatkowskiej. 

Maj

4 maja 2020, jak zwykle w poniedziałek o 16.30, odbyło się zebranie Zakładu Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. To przełomowy moment w historii naszego Zakładu – po raz pierwszy obradowaliśmy on-line, korzystając z platformy MS Teams. Narzędzia wirtualne sprawiły się dobrze, więc planujemy kolejne zebranie w tej formie. 

Pierwsze zebranie Zakładu on-line

 

Wydarzenia w roku 2019

Listopad

28 i 29 listopada na konferencji Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce gościliśmy referentki i referentów z dwunastu ośrodków akademickich. 

Październik

Spotkanie z prof. Edwardem Balcerzanem, autorem książki Humanisto, kim jesteś? (Kraków 2018). Słowo wstępne wygłosili prof. Tomasz Mizerkiewicz i prof. Paweł Graf. Dyskusję prowadziła prof. Ewa Kraskowska.

Lipiec

Grant Etiuda NCN dla mgr Aleksandry Wieczorkiewicz

Czerwiec 

Nasz Zakład był współorganizatorem konferencji przekładoznawczej Czynnik ludzki w przekładzie literackim – teorie, historie, praktyki.

 Czynnik ludzki w przekładzie literackim – teorie, historie, praktyki.

Marzec

 29 marca nasz Zakład świętował Dzień z Krystyną Koftą

  Dzień z Krystyną Koftą

 

 

 Wydarzenia w roku 2018

 

Październik

Nowa koleżanka w Zakładzie - prof. Brygida Helbig-Mischewski

Lipiec

Grant NCN ETIUDA dla mgr Weroniki Szwebs. 

Czerwiec

Nagroda Naukowa Miasta Poznania dla prof. Edwarda Balcerzana. 

Diamentowy Grant dla studentki filologii polskiej, podopiecznej prof. Joanny Wójcik, pani Agnieszki Waligóry.  


Wydarzenia w roku 2017 

Październik

Uroczystość jubileuszowa z okazji 80. urodzin profesora Edwarda Balcerzana, która zorganizowana została w dniu Jego święta - 13 października. Część oficjalna odbyła się w Salonie Mickiewicza, a kontynuowana była w gronie Przyjaciół, Współpracowników i Uczniów Profesora w nastrojowych przestrzeniach sali teatralnej oraz klubu profesorskiego Collegium Maius. Spotkaniu towarzyszyła promocja książki dedykowanej Profesorowi: Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty "niewszystkie", pod red. J. Grądziel-Wójcik i T. Mizerkiewicza. 

Prezentacja tomu Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego pod red. P. Grafa i M. Cieliczko, która odbyła się 4 października w gościnnych progach pokoju dziekańskiego.

 

Maj 

Promocja książki "Bogusława Latawiec. Portret podwojony" autorstwa Joanny Grądziel-Wójcik oraz Piotra Łuszykiewicza w dniu 29.05.2017r.

 

Kwiecień

Zebranie Zakładu w dniu 24.04.2017r. - dyskusja wokół publikacji habilitacyjnych dr hab. Ewy Rajewskiej oraz dr hab. Agnieszki Gajewskiej.

 

Marzec

Zebranie Zakładu w dniu 27.03.2017r. - fragment rozprawy doktorskiej przedstawiła Anna Rogulska. 

 

Luty

Agnieszka Gajewska uzyskała stopień naukowy doktor habilitowanej. 

Aleksandra Wieczorkiewicz zdobyła Grand Prix w Wydziałowym Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską. 

Zebranie Zakładu w dniu 27.02.2017r. - projekt oraz fragment rozprawy doktorskiej zaprezentowała Zuzanna Kozłowska. 

 

Styczeń

Tomasz Mizerkiewicz otrzymał stopień naukowy profesora.

Ewa Rajewska uzyskała stopień naukowy doktor habilitowanej. 

Podczas styczniowego Zebrania Zakładu w dniu 30.01.2017r. prof. Agnieszka Kwiatkowska przedstawiła dotychczasowe wyniki badań grantowych nad domowym archiwum Juliana Przybosia. Wydarzenia w roku 2016 

 

Grudzień

Zebranie Zakładu w dniu 19.12.2016r. - wystąpienie Krzysztofa Witczaka.

 

Listopad

Uroczysty jubileusz dr Wojciecha Wielkopolskiego w dniu 10.11.2016r.

Obrona doktorska Tomasza Umerle w dniu 23.11.2016r.

Konferencja "(Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku",28-29.11.2016r.

 

Październik 

Nowe doktorantki w Zakładzie: mgr Daria Lekowska, mgr Marta Stusek, mgr Aleksandra Wieczorkiewicz.

Zebranie Zakładu w dniu 24.10.2016r. Tekst na temat poezji Elizabeth Bishop w przekładzie zaprezentowała dr Ewa Rajewska.

 

Wrzesień

Zebranie Zakładu w dniu 26.09.2016r. - wystąpienie Pawła Marciniaka na temat poezji Ewy Lipskiej.

 

Czerwiec

Zebranie Zakładu w dniu 20.06.2016r. - rozmowa na temat następnego numeru czasopisma "Forum Poetyki".

 

Maj

Zebranie Zakładu w dniu 30.05.2016r. - dyskusja wokół tekstu dr Pawła Grafa.

 

Kwiecień

Zebranie Zakładu w dniu 25.04.2016r. - dyskusja wokół tekstu pt. Laboratoria Edwarda Balcerzana autorstwa Tomasza Mizerkiewicza.

 

Marzec

Zebranie Zakładu w dniu 21.03.2016r. - dyskusja nt. tekstu Cezarego Rosińskiego.

Organizowana przez Instytut Filozofii UAM oraz Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza obcości w filozofii i literaturze" w dniach 09-10.03.2016r.

 

Styczeń

Zebranie Zakładu w dniu 25.01.2016r. - propozycje redakcyjne oraz dyskusja dot. kolejnego numeru czasopisma "Forum Poetyki"

 

Wydarzenia w roku 2015


Wrzesień

Zebranie Zakładu w Ciążeniu w dniach 25-26.09.2015r. propozycje redakcyjne oraz dyskusja dot. najnowszego numeru czasopisma "Forum Poetyki"

 

Czerwiec 

Otwarte zebranie naukowe Zakładu (08.06) pt. Przyboś Przekładowy w ramach cyklu Obroty Myśli. Panel poprowadziła dr Ewa Rajewska. Na sesji wystąpili znawcy twórczości oryginalnej i tłumaczeniowej Juliana Przybosia: Prof. dr. hab. Edward Balcerzan i  dr hab. Agnieszka Kwiatkowska.

 

Przyboś Przekładowyw ramach cyklu Obroty Myśli 

Kwiecień

Zebranie naukowe Zakładu (23.04), referat dr hab. Agnieszki Kwiatkowskiej W pożodze życia. O poezji Teresy Ferenc. 

Marzec

Doktorat Edyty Sołtys-Lewandowskiej (promotor: prof. Edward Balcerzan)

Zebranie naukowe Zakładu (30.03), referat dr Agnieszki Gajewskiej De/montaż miasta w prozie Stanisława Lema

Wydarzenia w roku 2014

Październik

Nowi doktoranci w Zakładzie: mgr Zuzanna Kozłowska, mgr Paweł Marciniak, mgr Borys Szumański, mgr Weronika Szwebs, mgr Krzysztof Witczak

Wrzesień

Wyjazdowe zebranie naukowe Zakładu w Ciążeniu. 

Marzec 

Konferencja "Twórczość niepozorna" dedykowana prof. Ewie Kraskowskiej z okazji Jej 60. urodzin.


Wydarzenia w roku 2013  

Październik

16 października: Doktorat Olgi Soporowskiej-Wojtczak (tytuł rozprawy: Twórczość Elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej, promotorka: prof. Ewa Kraskowska, recenzenci: dr hab. Agata Zawiszewska, prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć).

Nowi doktoranci w Zakładzie: mgr Anna Rogulska, mgr Aleksandra Szymił (opieka naukowa: prof. Ewa Kraskowska), mgr Natalia Lyzhnikova (opieka naukowa: prof. Joanna Grądziel-Wójcik), mgr Cezary Rosiński (opieka naukowa: prof. Tomasz Mizerkiewicz).

Maj

22 maja: Doktorat Bartosza Kowalczyka (tytuł rozprawy: Powtórzenie i podwojenie jako figury nowoczesnego pisarstwa Ireneusza Iredyńskiego, promotor: prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz).

Marzec

20 marca: Kolokwium habilitacyjne dr Agnieszki Kwiatkowskiej.

 

Wydarzenia w roku 2012  

Październik

18 października: Doktorat honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego dla prof. Edwarda Balcerzana. 

Nowa doktorantka w Zakładzie: mgr Małgorzata Cieliczko (opieka naukowa: dr Paweł Graf).

Wrzesień

Zakładowe zebranie naukowe w Gnieźnie.

Maj

Doktorat mgr Lucyny Marzec (promotorka: prof. Ewa Kraskowska).

Styczeń

Doktorat mgra Macieja Dudy (promotorka: prof. Ewa Kraskowska).

 

Wydarzenia w roku 2011 

Listopad 

Prof. Edward Balcerzan oraz Bogusława Latawiec otrzymali Medal Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego.

Październik 

Nowy doktorant w Zakładzie: mgr Tomasz Umerle (opieka naukowa: prof. Tomasz Mizerkiewicz). 

Czerwiec

15 czerwca: dr Joanna Grądziel-Wójcik uzyskała stopień doktora habilitowanego. 

Maj 

Doktorat mgr Joanny Krajewskiej (promotorka: prof. Ewa Kraskowska).

Kwiecień

Nagroda Grand Prix w dziedzinie literaturoznawstwa w konkursie na najlepszą pracę magisterską dla mgr Inez Okulskiej. 


Wydarzenia w roku 2010

Grudzień:

Mgr Lucyna Marzec otrzymała stypendium Fundacji UAM na rok 2011.

 

Październik
Książka prof. Edwarda Balcerzana Tłumaczenie jako wojna światów. W kręgu translatologii i komparatystyki znalazła się w gronie dziesięciu książek naukowych nominowanych do Nagrody im. Jana Długosza. 
Nowe doktorantki w Zakładzie: mgr Edyta Sołtys (opieka naukowa: prof. Edward Balcerzan) i mgr Inez Okulska (opieka naukowa: prof. Ewa Kraskowska).


Wrzesień 

Wyjazdowe zebranie Zakładu w pałacu w Ciążeniu. 


Czerwiec

Habilitacja dra Piotra Łuszczykiewicza.


Kwiecień

I nagroda w konkursie wydziałowym na najlepszą pracę magisterską dla mgr Agaty Rosochackiej.

 

Wydarzenia w roku 2009

Listopad

Akademicki Kongres Feministyczny

Słubice, Collegium Polonicum 26-29 listopada 2009

Pracownia Krytyki Feministycznej IFP UAM, Katedra Polsko-Niemieckich Związków Literackich i Kulturowych oraz Gender Studies Uniwersytetu Viadrina serdecznie zapraszają do udziału w Akademickim Kongresie Feministycznym, którego głównym celem jest integracja środowiska akademickiego zainteresowanego studiami kulturowymi. Więcej czytaj na www.pkfem.pl

 kong

 prog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

XXXVII Ogólnopolska Konferencja Teoretycznoliteracka "Kultura w stanie przekładu: translatologia - komparatystyka - transkulturowość", Collegium Polonicum (Słubice).

http://picasaweb.google.pl/mcjduda/KulturaWStaniePrzekAdu02?authkey=Gv1sRgCNfdzIS71trTdg#

Stanowisko profesora zwyczajnego dla Ewy Kraskowskiej.

Nagrody naukowe Rektora UAM dla Agnieszki Gajewskiej i Ewy Rajewskiej.

Czerwiec

Doktorat mgr Joanny Gajowieckiej-Misztal (Czasy i przestrzenie w twórczości Stanisława Marii Salińskiego; promotor: prof. Edward Balcerzan). 

Doktorat mgr Małgorzaty Zduniak-Wiktorowicz (Współczesny polski pisarz w Niemczech: doświadczenie, tożsamość, narracja; promotorka: prof. Ewa Kraskowska).

Nagrody w Konkursie prac magisterskich im. J.J.Lipskiego dla mgr Adriany Kovachevej (I stopnia) i mgr Lucyny Marzec (wyróżnienie)

Wyróżnienie dla dr Ewy Rajewskiej w Konkursie Fundacji im. Konrada i Marty Górskich.

Styczeń

III nagroda w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego dla dr Ewy Rajewskiej.

Nagroda główna w konkursie WFPiK UAM na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie literaturoznawstwa dla mgr Adriany Kovachevej.

Tytuł naukowy profesora dla Ewy Kraskowskiej.

 

 

Wydarzenia w roku 2008 

Maj

Kolokwium habilitacyjne dra Tomasza Mizerkiewicza.

Doktorat mgr Ksymeny Filipowicz-Tokarskiej.

Doktorat mgra Arkadiusza Kalina.

Lipiec

Nowe doktorantki w Zakładzie: mgr Lucyna Bąk i mgr Adriana Kovaczeva.

Październik

Nagroda dla mgr Lucyny Bąk w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu gender studies (organizator konkursu: Instytut Badań Literackich PAN).

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.