O nas

Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu jest kontynuacją Zakładu Teorii Literatury IFP, do 1990 roku kierowanego przez prof. Jerzego Ziomka, a w latach 1993-2007 przez prof. Edwarda Balcerzana. Obecnie, po osiągnięciu przez prof. Balcerzana wieku emerytalnego, funkcję kierownika Zakładu pełni prof. Ewa Kraskowska. Nasza skomplikowana nazwa odzwierciedla szerokie spektrum zainteresowań badawczych zespołu: od historii literatury dwudziestowiecznej (i późniejszej), przez teorię literatury i metodologię badań literackich, po zagadnienia translatologiczne.

Portret zbiorowy 07.11.2016 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.