dr Lucyna Marzec

lucyna

 

Lucyna Marzec –  pracę doktorską o gatunkach pisarstwa historycznego Jadwigi Żylińskiej napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Kraskowskiej. Za pracę magisterską, poświęconą twórczości Zofii Nałkowskiej, otrzymała wyróżnienie w konkursie im. J.J. Lipskiego i nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu gender studies Podyplomowych Gender Studies IBL PAN. Stypendystka Fundacji UAM, Ministra Edukacji oraz Fundacji Rodziny Kulczyków. Publikowała w tomach zbiorowych (np. „Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami” red. A. Galant, I. Iwasiów, Kraków 2012) i czasopismach naukowych, m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”. Prowadzi zajęcia na polonistyce i podyplomowych gender studies. Współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci i Tożsamości Kulturowej UAM oraz Festiwalem No Women No Art, dla którego regularnie organizuje literackie przechadzki po Poznaniu. Redaguje Wielkopolski słownik pisarek: www.pisarki.wikia.com.

 

Zainteresowania naukowe:

Literatura XX wieku, pisarstwo kobiet  XIX-XXI wieku na tle porównawczym, nowe nurty teorii literatury, humanistyka drugiej generacji.

Aktualne projekty badawcze:

2011-2013: Women Writers in History – Women Writers’ Networks; grant Europeen Cooperation in Science and Technology (COST Action IS0901). Kier. grantu: Suzan van Dijk, Huygens Institute (Holandia).

Więcej o projekcie:
https://sites.google.com/a/costwwih.net/www/
http://www.womenwriters.nl

Zrealizowane projekty badawcze:

2011-2013: Grant promotorski KBN: Gatunki pisarstwa historycznego Jadwigi Żylińskiej. Numer grantu: N N103 441140. Kier. grantu: prof. dr hab. Ewa Kraskowska
 
2011: Grant Urzędu Miasta Poznania na rozwinięcie projektu badawczego Wielkopolski słownik pisarek. Kier. grantu: prof. dr hab. Ewa Kraskowska.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.