prof. zw. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Literaturoznawca i krytyk literacki. Autor książek Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku (2001) oraz Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX wieku (2007). Redagował Śladami człowieka książkowego (1997), współredagował Lektury Grochowiaka (1999, wraz z A. Stankowską), Ćwiczenia z poetyki (2006, wraz z A. Gajewską), Cóż wiesz o pięknem (2007, wraz z W. Ratajczakiem), Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem (2007, wraz z A. Stankowską). należał do redakcji miesięcznika kulturalnego "Arkusz", współpracuje z pismami "Nowe Książki", "FA-art", "Pogranicza", "Dekada Literacka", "Pamiętnik Literacki", "Ruch Literacki", "Teksty Drugie", "Polonistyka" i in.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.