prof. zw. dr hab. Edward Balcerzan

 

Profesor Edward BalcerzanLiteraturoznawca, poeta, prozaik, tłumacz, eseista, członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Zajmuje się przeobrażeniami polskiej poezji XX wieku, łącząc badanie nad poezją z refleksją teoretycznoliteracką. Interesują go zagadki sztuki tłumaczenia. Laureat nagrody PAN im. A.Brucknera, Fundacji Jurzykowskiego w Nowym Jorku, Polskiego PEN Clubu, "Literatury na Świecie". Wypromował 25 doktorów. W latach 1993-2007 kierownik Zakładu Teorii i Historii Literatury XX Wieku IFP UAM. 
Książki naukowe oraz podręczniki (wybór): Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu (1968), Oprócz głosu (1971), Przez znaki (1972), Kręgi wtajemniczenia (1982), Włodzimierz Majakowski (1984), Liryka Juliana Przybosia, Poezja polska w latach... 1918-1939; 1939-1965; 1918-1965, Przygody człowieka książkowego (1990), Literatura z literatury (strategie tłumaczy) (1998), Tłumaczenie jako "Wojna światów" (2009). Książki poetyckie: Morze, pergamin i ty (1960), Podwójne interlinie (1964), Granica na moment (1969), Późny wiek (1972), Wiersze niewszystkie (2009). Proza: Pobyt (1964), Któż by nas, takich pięknych (1972), Perehenia i słoneczniki (2003), Zuchwalstwa samoświadomości (2005). W roku 2007 Instytut Filologii Polskiej uroczyście obchodził jubileusz 70-lecia Jego urodzin.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.