dr Przemysław Chojnowski

Główny przedmiot jego zainteresowań stanowią: przekład literacki (jego teoria i praktyka) oraz recepcja literatury polskiej za granicą. Ma na swoim koncie liczne publikacje i tłumaczenia literatury niemieckiej. Studia odbywał na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (Frankfurt nad Odrą), Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, a ostatnio na Uniwersytecie Śląskim. Autor jedynej niemieckojęzycznej monografii twórczości translatorskiej Karla Dedeciusa Zur Poetik und Strategie des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik (Berlin 2005). Opiekun archiwum literackiego w Collegium Polonicum w Słubicach, gdzie pracuje na co dzień, podejmując współpracę ze stroną niemiecką. Jego obecne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zjawiska literackiej dwujęzyczności w kontekście polsko-niemiecko-amerykańskim. W roku akademickim 2008/09 stypendysta Fulbrighta w University of Washington Seattle.  

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.