dr Inez Okulska


Inez OkulskaAbsolwentka studiów licencjackich na kierunku Kulturwissenschaften (Linguistik, Literaturwissenschaften) na Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia polska w IFP Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

W ramach wymiany studiowała także na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie Karola w Pradze. Pracę magisterską pt. Polish members only? O (nie)przekładalności poezji Andrzeja Sosnowskiego obroniła pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Mizerkiewicza, za którą otrzymała nagrodę Grand Prix w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich w zakresie Literaturoznawstwa.

22 kwietnia 2014 roku na Europejskim Uniwersytecie Viadrina obroniła pracę doktorską pt. Instabilität der Autor-Übersetzer-Relation im translatorischen Diskurs. Zur Kontingenz der Autor- und Übersetzerschaft, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Chołuj.

 

22 września 2015 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM obroniła pracę doktorską pt. Tłumacz wobec Innego - tropy i sygnatury, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ewy Kraskowskiej. Projekt rozprawy uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu ETIUDA 1, który pozwolił również na odbycie czteromiesięcznego stażu naukowego w Department of Comparative Studies na Uniwersytecie Harvarda, Cambridge, MA od maja do listopada 2014 roku.

 

Interesuje się teorią i krytyką przekładu, jego granicami, rolą i funkcją tłumacza i jej relacją wobec funkcji autorskiej a także relacją pomiędzy podjęciem próby translatorskiej a interpretacją i lekturą tekstu przekładanego oraz mariażem językoznawstwa i literaturoznawstwa na płaszczyźnie przekładu i interpretacji.

 

Przez kilka lat przewodniczyła Naukowemu Kołu Przekładowemu "Przekładnia", prowadzi spotkania z tłumaczami i autorami. Sama również praktykuje przekład, z języka niemieckiego i angielskiego a także na język niemiecki:

  • G. Schneider, Lalka Kafki, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2009
  • A. Sosnowski, dr caligari resetuje świat, (przekład na język niemiecki) "Magazyn Cegła" 2010, nr 18
  • W. Benjamin, Wykopaliska a pamięć, "Polsko-niemiecki rocznik translatorski OderÜbersetzen" 2010, nr 1
  • D. Damrosch, Mityngi myśli, [w przygotowaniu przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, planowane wydanie wiosna 2011, tu: wspołtłumaczenie jednego z czterech rozdziałów]

Oprócz tego zajmuje się również krytyką literacką, nierzadko literatury obcojęzycznej pod kątem przekładu. Artykuły z zakresu translatoryki oraz krytyki literackiej publikuje w "Przekładańcu", "Twórczości", "Literaturze na Świecie", "Magazynie Książki", "Gazecie Wyborczej", "Czasie Kultury" oraz w monografiach.

Opublikowała także autorskie opowiadania w "Twórczości" oraz cykl felietonów pt. Swoją drogą w miesięczniku "Chimera".

 

Poza działalnością translatorską (w praktyce czy teorii) zajmuje się również zawodowo kwestią kreowania wizerunku, na poziomie języka, grafiki czy w przestrzeni cyfrowej. Jako pracownik kreatywny współpracuje z fundacją Legalna Kultura. 

 

 

 

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.