dr Małgorzata Cieliczkomcieliczko

Absolwentka poznańskiej polonistyki, studentka psychologii, słuchaczka Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Moje zainteresowania naukowe związane są z teorią (literatury), wychylając się ku estetyce, filozofii oraz psychologii. Będąc zafascynowana sztuką, zwłaszcza prozatorską, i kulturą XX wieku, swój namysł badawczo-interpretacyjny poświęcam takim kategoriom, jak uważność, pustka czy niewyrażalność w utworach tego okresu. Intrygują mnie ponadto rozmaite eksperymenty (około)literackie oraz przykłady tego, jak literatura przesuwa swe granice, o ile te w ogóle istnieją. 

W rozprawie doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem dra hab. prof. UAM Pawła Grafa, i obronionej w 2020 roku, interpretuję dorobek prozatorski Milana Kundery, Georges'a Pereca i Tadeusza Różewicza, budując dla ich pisarstwa "idiomatyczne struktury niewyrażalności".

Prywatnie, jestem amatorką niestandardowych podróży po Europie, aktywnego spędzania czasu wolnego, gór, jogi, żagli, a także gotowania i dobrego jedzenia.

  

 

Monografia:

On jest mistrzem, ja to wiem  pisarka, tłumaczka, edytorka, żona. Życie twórcze Oli Watowej, Anny Iwaszkiewiczowej i Janiny Broniewskiej, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2013.


Artykuły:

Codzienność (od)pamiętana. Projekt autobiografii zbiorowej Georges'a Pereca, „Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura” 2020, nr 1, s. 85-101.   https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/7697 

„Being a dancer is not only a passion”  dance forms in the prose works of Milan Kundera, „Bohemistyka” 2018, nr 2, s. 151-174.   http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2018/Cieliczko.pdf

Architekstura pustej strony – komunikacyjne znaczenie braku, [w:] Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie, ed. P. Odaloš, Banská Bystrica 2018, s. 99-106.

To-dekonstrukcja! „Okaleczenie okładki zgodne z instrukcją Autorów, [w:] Ścieżki interpretacji. Szkice nie tylko o poezji, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, Poznań 2017, s. 109-127. 

Puzzle  meandry struktury. Życie instrukcja obsługi Georges'a Pereca, [w:] Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego, red. P. Graf, M. Cieliczko, Poznań 2017, s. 269-284.

Duch(y) uniwersytetu według Richarda Rorty'ego, [w:] Humanistyka z widokiem na Uniwersytet, red. M. Cieliczko, E. Nowicka, J. Wolska, Poznań 2016, s. 109-129.  

Energia pustki, [w:] Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze, red. B. Waligórska-Olejniczak, N. Królikiewicz, K. Kropaczewski, Poznań 2016, s. 83-93. 

Humor Kundery - o kilku (nie)śmiesznych tekstach„Bohemistyka” 2015, nr 3, s. 226-250.

Potestas clavium według Brunona Jasieńskiego, czyli kto dzierży klucze, [w:] Język doświadczenia religijnego VIII, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 25-41. 

PustkaForum Poetyki, lato 2015, s. 98-109. 

Schody  spacjalne ambiwalencje, [w:] Strychy, piwnice. Inne przestrzenie, red. A. Świeściak, S. Trela, Katowice 2015, s. 13-33.

Wstrętne ciało – między obrzydzeniem a śmiechem, [w:] Wstręt i obrzydzenie, red. W. Dittrich, M. Hybiak, M. Wirski, M. Zegarlińska, Gdańsk 2015, s. 21-32.

Interpretacja o zmierzchu czy zmierzch interpretacji - Zamek krzyżujących się losów Itala Calvino, [w:] Zmierzch w literaturze i kulturze, red. E. Gajewska, A. Matuszek, B. Tomalak, Bielsko-Biała 2014, s. 167-178.

Przeciw empatii – Sartre i Gombrowicz, czyli jak filozofia i literatura wyprzedzają koncepcje naukowe, „Argument: Biannual Philosophical Journal” 2014, nr 2, ISSN 2083-6635, s. 359-374.  

Uważność i zawieszanie percepcji w prozie Georges'a Pereca, [w:] Świat zmysłów. O znaczeniu zmysłów w kulturze, red. S. Góra, J. Kulczycka, Kraków 2014, s. 97-108.

Od pastelowych sukienek do skórzanych spodni. „Grease” jako Entwicklungsmusical, [w:] Musical. Poszerzanie pola gatunku, red. J. Maleszyńska, J. Roszak, R. Koschany, Poznań 2013, s. 129-136. 

Papież strukturalizmu a klasyczna psychoanaliza, czyli Lévi-Strauss czytelnikiem Freuda„Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2011, nr 1-2 (14-15), s. 199-211.

 

Artykuły współautorskie:

Małgorzata Cieliczko, Magdalena Graf, Atak chmielu w kuflu i Pierwsza pomoc w pokalu - piwo okiem filologaJęzyk. Religia. Tożsamość 2017, nr 2, s. 7-25. 

Małgorzata Cieliczko, Magdalena Graf, Od akwawity do Amatora - wódka w polskiej kulturze. Rekonesans badawczyJęzyk. Religia. Tożsamość 2016, nr 1, s. 5-26. 

Małgorzata Cieliczko, Magdalena Graf, Filologia wina - prolegomena, [w:] Język Religia. Tożsamość IX. Języki tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 21-38. 

 

Redakcje: 

Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego, red. P. Graf, M. Cieliczko, Wydawnictwo Naukowe Maiuscula, Poznań 2017. 

Humanistyka z widokiem na Uniwersytet, red. M. Cieliczko, E. Nowicka J. Wolska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Jarek. W dziesiątą rocznicę śmierci prof. Jarosława Maszewskiego, red. M. Cieliczko, Fundacja Uniwersytetu Artystycznego, Poznań 2013.

 

 

 

 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.