dr Zuzanna Kozłowska

Zuzanna Kozłowska

 

 

dr Zuzanna Kozłowska

    

 absolwentka filologii polskiej, filologii romańskiej, językoznawstwa komputerowego oraz interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie translatologii i komparatystyki literatur i języków słowiańskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Interesuje się humanistyką cyfrową, neuroestetyką, naukami o poznaniu oraz antropologią zmysłów i ciała jako nowymi horyzontami literaturoznawstwa.

Wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Poetyki synestezji. Intersensualne lektury polskiej poezji nowoczesnej napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Grądziel-Wójcik.

  


Wybrane publikacje
 

Kozłowska Zuzanna, „Synestezyjna poetyka lektury i przekładu: Barthes - Nabokov - Robinson”, „Forum Poetyki” 2018, Nr 14, s. 54–61. 

Kozłowska Zuzanna, „(...) na samym dnie nocy. O Mątwie Jana Brzękowskiego", w: Ścieżki interpretacji. Szkice nie tylko o poezji", red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, Wydawnictwo Naukowe UAM 2017, s. 15-24.

Kozłowska Zuzanna, „Skanując doświadczenie. Smak, zapach i dotyk w archiwum immersyjnym", Czas Kultury" 2017, Nr 2, s. 26-33. 

Kozłowska Zuzanna, Syn-aesthetic experience: Towards a Somato-poetics of reading", in:  A. Budziak, K. Lisowska, J. Woźniak (eds.), Literature, Performance, and Somaesthetics. Studies in Agency and Embodiment", Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2017, 171-186.  

Kozłowska Zuzanna, „Synestezyjna poezja Haliny Poświatowskiej” w: „Synestezja a sztuka”, Wydawnictwo Aureus, red. A. Rogowska, J. Kaleńska-Rodzaj, Kraków 2016, s. 109-128.

Kozłowska Zuzanna, „Poetyckie / pamiętane w języku: casus Jana Brzękowskiego", "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ" 2016, Nr 14, s. 47-58. 

Kozłowska Zuzanna, „Smak bólu. O Haliny Poświatowskiej ***(Rozcinam pomarańczę bólu…)” w: „Laboratorium poezji kobiecej XX wieku”, red. J. Grądziel-Wójcik, J. Kaniewski, A. Kwiatkowska, T. Umerle, Poznań 2015, s. 111–120.

Kozłowska Zuzanna, „Zapach idei. Synestezja i ideastezja w Correspondances Charlesa Baudelaire’a”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015, 26 (46), s. 299–316.

Kozłowska Zuzanna, „Synestezja”, „Forum Poetyki” 2015, Nr 1, s. 110–119.

Kozłowska Zuzanna, „Pomiędzy nierealnym a nadrealnym. Somatosensorium liryki Rafała Wojaczka”, w: „Szkice do Wojaczka”, red. P. Śliwiński, Pasaże, Kraków 2015, s. 90–117.

Kozłowska Zuzanna, „Moda na ciało: w stronę re-empiryzacji nauki o literaturze?”, w: „Tematy Modne w Humanistyce. Studia Interdyscyplinarne”, red. Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, s. 92–100.

Kozłowska Zuzanna, „Synestezja – wyzwanie dla kultury wzrokocentrycznej”, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2014, nr 4, s. 225–231. 

 

Przekłady z języka francuskiego

Kozłowska Zuzanna (tłum.), Jacques Delille, „Ogrody”, W: „Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.)”, red. Wiesław Mateusz Malinowski, Jerzy Styczyński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 150-152.

Kozłowska Zuzanna (tłum.), Charles Pigault-Lebrun, „Metusko, czyli Polacy. Nowela trzecia”, w: „Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.)”, red. Wiesław Mateusz Malinowski, Jerzy Styczyński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 165-167.

Kozłowska Zuzanna (tłum.), Jean-Guillaume Cuvelier de Trye, Jean-Bernard-Eugène-de Cantiran de Boirie, „Stanisław Leszczyński, czyli oblężenie Gdańska”, w: „Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.)”, red. Wiesław Mateusz Malinowski, Jerzy Styczyński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 175-180.


Wybrane staże, stypendia, granty

Grant NPRH „Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych”, wykonawca, 2015-2018

Staż, Biblioteca Palatina e Museo Bodoniano, Parma, Italia, 2014

Stypendium Erasmus, Università di Bologna, Italia, 2014

1st International Youth Congress on Holocaust Remembrance, Yad Vashem Institute, Israel, 2008

 

Konferencje międzynarodowe: 

Kozłowska Zuzanna, „Paysage synesthésique dans la poésie de Józef Czechowicz”, XIXe Colloque franco-polonais „Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problématiques actuelles”, Université de Strasbourg, France, 1314.10.2016.

Kozłowska Zuzanna, “Syn-aesthetic Experience: Towards a Somato-poetics of Reading”, International Conference “Performance studies – literary studies – somaesthetics”, Uniwersytet Wrocławski, 12–14.12.2014. 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.