Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu jest kontynuacją Zakładu Teorii Literatury IFP, do 1990 roku kierowanego przez prof. Jerzego Ziomka, a w latach 1993-2007 przez prof. Edwarda Balcerzana. Obecnie, po osiągnięciu przez prof. Balcerzana wieku emerytalnego, funkcję kierownika Zakładu pełni prof. Ewa Kraskowska. Nasza skomplikowana nazwa odzwierciedla szerokie spektrum zainteresowań badawczych zespołu: od historii literatury dwudziestowiecznej (i późniejszej), przez teorię literatury i metodologię badań literackich, po zagadnienia translatologiczne.

Nasi pracownicy

Pracownik E-mail
prof. dr hab. Ewa Kraskowska  – kierowniczka krask@amu.edu.pl
prof. dr hab. Edward Balcerzan balcelat@amu.edu.pl
prof. dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik jkwojcik@poczta.onet.pl
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz tommizer@amu.edu.pl
dr hab. prof. UAM Agnieszka Gajewska agnieszka.gajewska@amu.edu.pl
dr hab. prof. UAM Paweł Graf lapsang2@go2.pl
dr hab. prof. UAM Agnieszka Kwiatkowska agak@amu.edu.pl
dr hab. prof. UAM Ewa Rajewska rajewska@amu.edu.pl
dr hab. Lucyna Marzec lucyna.marzec@amu.edu.pl
Pracownik E-mail
dr Ksymena Filipowicz-Tokarska xymenaf@poczta.onet.pl
dr Gerard Ronge gerron@amu.edu.pl
dr Weronika Szwebs weronika.szwebs@amu.edu.pl
dr Aleksandra Wieczorkiewicz wieczorkiewicz@amu.edu.pl
Pracownik E-mail
dr Małgorzata Cieliczko malgo.c@amu.edu.pl
dr Maciej Duda mcjduda@gmail.com
dr Joanna Krajewska jkrajewska@wp.pl
dr Inez Okulska inez.okulska@gmail.com
dr Cezary Rosiński cezary.rosinski@gmail.com
dr Ewelina Sołtys-Lewandowska eslewand@amu.edu.pl
dr Borys Szumański borys.szumanski@gmail.com
dr Agnieszka Waligóra agnwal1@amu.edu.pl
dr Krzysztof Witczak krzysztof.witczak@amu.edu.pl
Pracownik E-mail
mgr Daria Banasiewicz darban1@st.amu.edu.pl
mgr Dawid Borucki dawbor2@st.amu.edu.pl
mgr Agata Chwirot agata.chwirot@amu.edu.pl
mgr Yoana Ganowski yoana.ganowski@amu.edu.pl
mgr Adrian Kaleta kaleta.adrian96@gmail.com
mgr Karolina Olech karolin.olech@gmail.com
mgr Zofia Paetz zofpae@st.amu.edu.pl
mgr Maria Skoczyńska maria.skoczynska@amu.edu.pl
mgr Iga Skrzypczak iga.skrzypczak@amu.edu.pl
mgr Izabela Sobczak izasob@amu.edu.pl
mgr Michalina Wesołowska michalina.wesolowska@amu.edu.pl