Polska recepcja przekładowa dzieł trojga pisarzy „złotego wieku” anglojęzycznej literatury dla dzieci – George’a MacDonalda, Jamesa Matthew Barriego oraz Cicely Mary Barker.

Grant ETIUDA NCN, kierownik: mgr Aleksandra Wieczorkiewicz

Stulecie poetek polskich

Grant NCN nr 2015/17/B/HS2/01245, kierownik: dr hab. prof. UAM Joanna Wójcik

Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych

Grant NPRH, kierownik: dr hab. Agnieszka Kwiatkowska

Poetyka – nowe perspektywy

Grant 0042/NPRH3/H11/82/2014, kierownik: dr hab. prof. UAM Tomasz Mizerkiewicz
http://fp.amu.edu.pl/

Wielkopolski Słownik Pisarek

Publikacja: Wielkopolski alfabet pisarek, red. E. Kraskowska, L. Marzec, Poznań 2012.

http://www.pisarki.wikia.com

Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: kontynuacje i zwroty

Grant NCN 2011/01/B/HS2/00964, kierownik: prof. dr hab. Ewa Kraskowska

Kultura w stanie przekładu

Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu wespół z Pracownią Poetyki Historycznej IBL PAN.

W ramach projektu zorganizowana została 37. Ogólnopolska Konferencja Teoretycznoliteracka. Odbyła się ona w Collegium Polonicum (Słubice) w dniach 19-22 września 2009.